Integreta marketinga komunikacija viesnica

 Paperback
Print on Demand| Lieferzeit:3-5 Tage I

49,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | ggf. zzgl. Versand
ISBN-13:
9783639886023
Einband:
Paperback
Erscheinungsdatum:
01.04.2018
Seiten:
128
Autor:
Julija Zagunova
Gewicht:
207 g
Format:
220x150x8 mm
Sprache:
Lettisch
Beschreibung:

Gramatas t mas aktualitate ir pamatojama ar arvien lielaku turistu skaita pieaugumu Riga, ka ari strauju jaunu naktsmit u atv rsanos un buvniecibu galvaspils ta p d jo paris gadu laika, kas sekm konkurences palielinasanos starp pils tas viesnicam. Integr tas marketinga komunikacijas instrumentu kopums, ko pielieto uz muma, palidz ne tikai notur t patstavigos viesus, piesaistit jaunus, bet ari nostiprinat t lu un sekm t atpazistamibu, iek aujoties ierobezotaja budzeta. Gramata ir aprakstiti instrumenti, ar kuru palidzibu uz mums, kas atv ras krizes laika, k uva par vienu no labakajiem savas sf ras parstavjiem nepilnu 4 gadu laika. Si gramata bus v rtiga tiem, kas darbojas viesnicas vai restorana marketinga noda a, ka ari jebkuram citam, kam interes integr ta marketinga komunikacija.