49,90 €*
Autoturisma marSruta izstrade

Autoturisma marSruta izstrade "Baltijas cela" (1989) piemers

 Paperback
Sf Print on Demand | Versandkostenfrei
99
Gramatas galvenais uzsvars un p tijums tika likts uz autoturisma marsruta izveidi pa Baltijas valstim. P tijums ietver gan turisma piedavajuma, gan ari v sturisko materialu analizi par 1989.gada 23.augusta notikumu "Baltijas ce s", gan pieejamo turisma pakalpojumu iesp jas. Rezultata ir izveidots sesu dienu gars autoturisma marsruts, kas sniedz ieskatu "Baltijas ce a" norises gaita, jo marsruta ir iek autas tas piemi as vietas, kas ir izveidotas par godu sim notikumam.

Produktdetails

Autor: Ilze SauSa
ISBN-13: 9783639837384
ISBN: 363983738X
Einband: Paperback
Seiten: 112
Gewicht: 183 g
Format: 220x150x7 mm
Sprache: Lettisch
Autor: Ilze SauSa
Vidzemes Augstskola studeju turismu un Latvijas 20.gs. vesture allaz ir raisijusi padzilinatu interesi. Pirms gada radas ideja, ka turismu apvienot ar vestures izzinu. Ieintereseju ari darba vaditaju, sanemu akceptu, kas noveda pie izstradata marSruta.

Zu diesem Artikel ist noch keine Rezension vorhanden.
Helfen sie anderen Besuchern und verfassen Sie selbst eine Rezension.

 

Rezensionen

Autor: Ilze SauSa
ISBN-13:: 9783639837384
ISBN: 363983738X
Erscheinungsjahr: 01.04.2018
Verlag: GlobeEdit
Gewicht: 183g
Seiten: 112
Sprache: Lettisch
Sonstiges: Taschenbuch, 220x150x7 mm