Dörtyol ve Çevresinde Bulunan Kültür Varliklari

 Paperback
Sofort lieferbar | Lieferzeit:3-5 Tage I

55,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783330068162
Einband:
Paperback
Seiten:
140
Autor:
Piril Özel
Gewicht:
225 g
Format:
220x150x8 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

Hatay/Dörtyol'da bulunan kültür varl klar ve geleneksel konutlar n envanteri niteliginde bir çal sma olarak düzenlenmistir. Halen kullan lmakta ve y k lmaya yüz tutmus geleneksel konutlar tespit edilmistir. Bu yap lar n yap m sistemi, cephe özellikleri plan tipleri incelenmis, benzerlikler ve farkl l klar ortaya koyulmustur. Her yap yerinde incelenmis, gerekli ölçüler esliginde plan ölçegine tas narak sematik çizimler yap lm st r. Böylece elde edilen envanterlerin gelecek kusaklara aktar lmas amaçlanm st r.