Spor Egitimi Veren Yüksekögretim Kurumlarindaki Ögretim Elamanlarinin Mobbing Algi Düzeyleri

 Paperback
Sofort lieferbar | Lieferzeit:3-5 Tage I

32,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783330068100
Einband:
Paperback
Seiten:
196
Autor:
Elif Üstün
Gewicht:
308 g
Format:
220x150x12 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

Bu arast rma Spor egitimi veren yüksek ögretim kurumlar nda görevli ögretim elemanlar n n olumsuz davran slara maruz kalma, is doyum, örgütsel bagl l k ile akademik performanslar aras nda ne düzeyde bir iliskinin oldugunu saptamak amac yla yap lm st r. Arast rman n örneklemini 539 ögretim eleman olusturmaktad r. Arast rman n sonuçlar na göre; ögretim elemanlar n n çal sma ortam nda olumsuz davran slara maruz kalma s kl klar n n düsük düzeyde oldugu ve erkeklerin kad nlara oranla daha çok mobbing uygulad g , genel olarak is doyumlar n n ve örgütsel bagl l klar n n yüksek düzeyde, akademik performanslar n n ise düsük düzeyde oldugu tespit edilmistir. Kurulan yap sal esitlik modellemesine iliskin bulgular neticesinde, ögretim elemanlar n n olumsuz davran slara maruz kalma (mobbing) düzeyleri ile içsel doyum, d ssal doyum, is doyumu, özdeslesme, örgütsel bagl l k düzeyleri aras nda negatif ve orta ile düsük düzeyde iliskiler oldugu belirlenmistir.