I. Dünya Savasi'nda Filistin'de Siyonizm ve Yahudiler

 Paperback
Sofort lieferbar | Lieferzeit:3-5 Tage I

23,90 €*

Alle Preise inkl. MwSt. | zzgl. Versand
ISBN-13:
9783330064867
Einband:
Paperback
Seiten:
104
Autor:
Ahmet Asker
Gewicht:
171 g
Format:
220x150x6 mm
Sprache:
Türkisch
Beschreibung:

I. Dünya Savas 'n n baslamas yla beraber ttihat ve Terakki hükümeti s k yönetim yasalar n yürürlüge geçirmis ve kapitülasyonlar tek tarafl kald rd g n aç klam st r. Böylece Osmanl Devleti s n rlar nda yasayan yabanc uyruklular n sahip oldugu hukuki ayr cal klar sona ermistir. ttihat ve Terakki hükümeti, savas süresince Filistin bölgesinde Siyonist faaliyet yürüten ve düsman ülkelerle ittifak içine girdiginden süphelendigi Yahudileri s n r d s etmeye baslam st r. Bu durum kars s nda Siyonist çevreler, Amerika ve Avrupa'da, yogun bir lobi faaliyeti baslatm slar ve dindaslar na yard mc olmaya çal sm slard r. Bu çal smada savas s ras nda, Filistin'de yürütülen Siyonist faaliyetler ve Yahudilerin durumu anlas lmaya çal s lm st r.